Plaatsing en inmeten

Tevens bieden wij de mogelijkheid om u schuifpui door ons te laten plaatsen of in te meten.

Het plaatsen van onze producten geschiedt door eigen personeel of door ingehuurde bedrijven die bekent zijn met
ons produkt. Het plaatsen van de schuifpui geschiedt op een professionele wijze en door vakkundig personeel.

Omdat de werkzaamheden erg variërend kunnen zijn hebben wij de plaatsing uitgesplitst in een aantal optie's.
U kunt zelf redelijker bepalen welke optie past in uw situatie. Na dat u uw bestelling hebt geplaatst komen wij ter
plaatse de situatie bekijken, bepalen of door u de juiste optie is gekozen en de pui inmeten.
Alle prijzen betreffende de plaatsing zijn dus "richtprijzen".

Wilt u uw pui zelf plaatsen of hebt u iemand die de pui voor u kan plaatsen, maar u hebt wat problemen met het
inmeten van de pui, dan kunt u gebruik maken van onze inmeetservice.
Na bestelling van uw pui maken wij met u een afspraak om de pui in te meten. Diegene die de pui gaat plaatsen
dient dan wel aanwezig te zijn, zodat er overleg kan plaats vinden en de gewenste maat gezamelijk bepaald kan
worden.

artikel inmeten schuifpui
Inmeten schuifpui:
De kosten voor het digitaal inmeten van uw schuifpui bedragen  € 125,-- (exclusief b.t.w.)


Plaatsing schuifpui optie: 1
Plaatsing schuifpui optie: 1

Eenvoudig omschreven: "oude pui eruit en nieuwe pui erin"

Omschrijving werkzaamheden:
- op lokatie inmeten van de schuifpui;
- verwijderen oude pui of kozijn;
- plaatsen nieuwe pui;
- plaatsen nieuw isolatieglas;
- aftimmerlat aan de binnenzijde;
- afvoeren van de vrijgekomen materialen.

Niet inbegrepen:
- reparatie stucwerk, gevelmetselwerk, gevelbekleding en voegen;
- aanbrengen latei t.b.v. bovenliggende gevelconstructie
- aanhelen bestaande vloeren;
- aanhelen straatwerk;
- kraanwerk (nodig om b.v. grote kozijnen achter een woning te plaatsen)
 e.e.a. kan ter plaatse nader worden bekeken en overlegd;
- aflakken (schilderwerk);
- alle niet genoemd onderdelen, materialen of werkzaamheden.

Indicatie tijdsduur is 1 werkdag. prijs: € 900,-- (exclusief b.t.w.)


Plaatsing schuifpui optie: 2Plaatsing schuifpui optie: 2
Plaatsing schuifpui optie: 2

Eenvoudig omschreven: "oude pui eruit en nieuwe pui erin" / lichte bouwkundige werkzaamheden,
zoals bijvoorbeeld het verwijderen van een bestaande gemetselde borstwering onder een bestaand kozijn
en het verwijderen van de bestaande radiator.

Omschrijving werkzaamheden:
- op lokatie inmeten van de schuifpui;
- verwijderen oude pui of kozijn;
- verwijderen gemetselde borstwering en radiator;
- Uittanden en opnieuw aanmetselen van de gezaagde stenen (mits verkrijgbaar)
- plaatsen nieuwe pui;
- plaatsen nieuw isolatieglas;
- aftimmerlat aan de binnenzijde;
- afvoeren van de vrijgekomen materialen.

Niet inbegrepen:
- reparatie stucwerk, gevelmetselwerk, gevelbekleding en voegen;
- aanbrengen latei t.b.v. bovenliggende gevelconstructie
- aanhelen bestaande vloeren;
- aanhelen straatwerk;
- kraanwerk (nodig om b.v. grote kozijnen achter een woning te plaatsen)
 e.e.a. kan ter plaatse nader worden bekeken en overlegd;
- aflakken (schilderwerk);
- alle niet genoemd onderdelen, materialen of werkzaamheden.

Indicatie tijdsduur is 1,5 werkdag. prijs: € 1500,-- (exclusief b.t.w.)


Plaatsing schuifpui optie: 3Plaatsing schuifpui optie: 3Plaatsing schuifpui optie: 3
Plaatsing schuifpui optie: 3

Vergroten of geheel nieuw te maken opening in de bestaande gevel.

Omschrijving werkzaamheden:
- op lokatie inmeten van de schuifpui;
- aanbrengen latei t.b.v. bovenliggende gevelconstructie
- verwijderen oude pui of kozijn;
- verwijderen gemetselde borstwering en radiator;
- Uittanden en opnieuw aanmetselen van de gezaagde stenen (mits verkrijgbaar)
- plaatsen nieuwe pui;
- plaatsen nieuw isolatieglas;
- aftimmerlat aan de binnenzijde;
- afvoeren van de vrijgekomen materialen.

Niet inbegrepen:
- reparatie stucwerk, bovenliggend gevelmetselwerk, gevelbekleding en voegen;
- aanhelen bestaande vloeren;
- aanhelen straatwerk;
- kraanwerk (nodig om b.v. grote kozijnen achter een woning te plaatsen)
 e.e.a. kan ter plaatse nader worden bekeken en overlegd;
- aflakken (schilderwerk);
- alle niet genoemd onderdelen, materialen of werkzaamheden.

Indicatie tijdsduur is 2 werkdagen. prijs: € 2800,-- (exclusief b.t.w.)


Weergave
Inmeten

Inmeten

alleen te bestellen in comnbinatie met een schuifpui

€ 125.00
Plaatsing optie: 1

Plaatsing optie: 1

alleen te bestellen in comnbinatie met een schuifpui

€ 900.00
Plaatsing optie: 2

Plaatsing optie: 2

alleen te bestellen in comnbinatie met een schuifpui

€ 1500.00
Plaatsing optie: 3

Plaatsing optie: 3

alleen te bestellen in comnbinatie met een schuifpui

€ 2800.00